28-9-2018 Treinenclub Rheden:
De ruimte waar de baan zich nu bevind moet plaats maken voor andere doel einde.
De aan geboden alternatie was voor deze club niet haal baar.
Daar bij is besloten om de samen werking met de Protestantse kerk Rheden te beëindigen.
We zijn heeldruk bezig met alternatief ruimte. Waar we nieuwe nog mooiere baan kunnen opbouw en na 2 jaar weer kunnen rijden. !!!!!!

 

 

 

filmpje